28-11-12

DE KWEEKONDERDELEN.

LICHT :

KANARIES WORDEN BROEDRIJP DOOR VERLENGING VAN DE DAGLENGTE.DIT KAN OP DE NATUURLIJKE WIJZE DOOR MET DE NATUUR MEE TE GAAN , MAAR WE KUNNEN HET OOK BEINVLOEDEN.DIT BEINVLOEDEN GEBEURT D.M.V. SCHAKELKLOKKEN (TIMERS) EN ALS HET EVEN KAN HOOGFREQUENT TL VERLICHTING.WAAROM HOOGFREQUENT ? HOOGFREQUENT SCHAKELT SNELLER PER SECONDE (VOOR HET MENSELIJK OOG NIET WAARNEEMBAAR , MAAR VOOR VOGELS WEL).DE VOGELS ZIEN DE SCHAKELINGEN (NORMAAL TL 50X) VAN HOOGFREQUENT (25000X) OOK NIET MEER.EEN SCHAKELKLOK GEBRUIKEN WE OMDAT DAN ALTIJD OP DEZELFDE TIJD HET LICHT AAN EN UIT GAAT.LET WEL OP DAT BIJ HET OVERGAAN NAAR DE ZOMERTIJD DE SCHAKELKLOK MOET BLIJVEN STAAN ZOALS HIJ STAAT INGESTELD.VERANDERING KAN TOT GEVOLG HEBBEN DAT DE VOGELS IN DE RUI KUNNEN VALLEN (MENIGEEN HEEFT DIT ONDERVONDEN) , OF DAT DE VOGELS VAN SLAG RAKEN.DE DAG LANGER MAKEN HEEFT GEEN INVLOED MAAR KORTER MAKEN HEEFT DIRECT GEVOLGEN.

 

OPVOEREN VAN LICHT :

HOE GAAN WE HET LICHT OPVOEREN ? NIET IEDEREEN DOET DIT OP DEZELFDE WIJZE.ZOALS ALTIJD VERSCHILLEN DE MENINGEN HIEROVER EN HEEFT IEDEREEN ZIJN THEORIE OVER DE GEVOLGDE METHODE , ECHTER DE VOGELS KOMEN ALTIJD IN BROEDSTEMMING.ALS EERSTE KUNNEN WE DAGLENGTE METEEN OP 15 UUR ZETTEN.WE MOETEN NU WEL GELIJK BEPALEN HOE WE DE DAGINDELING TIJDENS DE ZOMERTIJD WILLEN HEBBEN EN DE KLOK ZETTEN ZOALS HET DAN VOOR ONS HET BESTE UITKOMT.ALS TWEEDE KUNNEN WE DE DAGLENGTE PER WEEK MET EEN HALFUUR VERLENGEN.WE MOETEN DIT WEL GOED IN DE GATEN HOUDEN.OOK MOETEN WE ZORGEN DAT WE DE NATUURLIJKE DAGLICHTVERLENGING VOOR BLIJVEN.ANDERS HEEFT HET NAMELIJK GEEN ZIN OM MET KUNSTLICHT TE WERKEN.DE ERVARING VAN DE MEESTE LIEFHEBBERS IS DAT DE POPPEN SNELLER BROEDRIJP ZIJN DAN DE MANNEN.OOK HIER KUNNEN WE WAT AAN DOEN.WE ZORGEN ERVOOR DAT DE MANNEN 14 DAGEN EERDER OP DE VOLLE LICHTUREN ZITTEN DAN DE POPPEN.IN DE MEESTE GEVALLEN ZULLEN BEIDE DAN GELIJKTIJDIG BROEDRIJP ZIJN.

 


 VOERSAMENSTELLING :

TIJDENS HET OPVOEREN VAN HET LICHT GAAN WE OOK OVER OP EEN ANDERE ZAADMENGELING.TIJDENS DE WINTER GEBRUIKEN WE EEN RUSTMENGELING EN TIJDENS DE BROEDPERIODE EEN KWEEKMENGELING.OOK GAAN WE DE VOGELS EEN PAAR KEER PER WEEK VOORZIEN VAN EIVOER.NIET TEVEEL , HET MOET IN EEN PAAR UUR OP ZIJN.

 

BROEDSHEID :

WANNEER ZIJN DE VOGELS IN BROEDSTEMMING ? BIJ HET OPBLAZEN VAN DE BEVEDERING VAN DE POP MOET HET ONDERLICHAAM KAAL ZIJN.OOK DE BUIKBEVEDERING IS GROTENDEELS VERDWENEN.HET KAAL ZIJN IS OM EEN BETERE OVERDRACHT VAN DE WARMTE TE KRIJGEN OP DE EIEREN.OOK BEGINNEN ZE MET ALLERLEI MATERIAAL TE SLEPEN.ZOLANG ZE NIET EEN NESTJE GAAN MAKEN IN DE VOERBAK OF IETS DERGELIJKS DAN IS NIET ERG.DOEN ZE DIT WEL , DAN IS HET ZAAK OM DIRECT DE VOGELS IN DE BROEDKOOI TE PLAATSEN.DE MANNEN BEGINNEN INTENSIEVER TE ZINGEN EN ALS JE MEERDERE MANNEN BIJ ELKAAR HEBT ZITTEN DAN VINDEN ER DIKWIJLS SCHERMUTSELINGEN PLAATS.DIT IS OP ZICH NIET ERG , OP DEZE WIJZE VERLIEZEN ZE IETS VAN HUN IN DE WINTER OPGEBOUWDE VETRESERVE.BIJ HET OPBLAZEN VAN DE MAN MOETEN WE EEN GOED ONTWIKKELDE TAP ZIEN.WANNEER WE TWIJFELEN OF WE TE MAKEN HEBBEN MET EEN MAN , DAN IS HIJ NEGEN VAN DE TIEN KEER NIET IN DE JUISTE CONDITIE.

 

KOPPELEN :

ALS DE VOGELS IN DE JUISTE BROEDSTEMMING VERKEREN KUNNEN ZE GEKOPPELD WORDEN.OOK HIER ZIJN WEER VERSCHILLENDE METHODEN EN EVEN ZO VELE THEORIEEN OVER HET HOE EN WAAROM.EEN VEEL GEBRUIKTE METHODE IS OM DE POPPEN HET EERST IN DE BROEDKOOI TE PLAATSEN.NA ENKELE DAGEN GEWENNING GEVEN WE HAAR HET NESTJE EN HET NESTMATERIAAL.IS DE POP GOED BROEDRIJP DAN IS HET NEST IN EEN DAG KLAAR.VAAK DUURT DIT ECHTER ENIGE DAGEN.DE MAN WORDT NU BIJ DE POP GEPLAATST ALS DE POP HET NEST KLAAR HEEFT.VEELAL VOLGT HIERNA DIRECT DE EERSTE PARING.DE VOGELS KUNNEN ELKAAR ECHTER OOK NIET ACCEPTEREN EN DAN IS HET OORLOG IN DE BROEDKOOI.WE KUNNEN DAN BETER DE VOGELS GAAN SCHEIDEN EN EEN DAG LATER HET WEER PROBEREN (DESNOODS ENKELE DAGEN ACHTEREEN).IN VEEL VAN DE GEVALLEN ZAL DE POP DE MAN NU WEL ACCEPTEREN.BLIJFT HET ECHTER KNOKKEN IN DE TENT DAN KAN BETER NAAR EEN ANDERE PARTNER GEZOCHT WORDEN.

 

WISSELBROED :

 DOET MEN AAN WISSELBROED (1MAN BIJ MEERDERE POPPEN) DAN KAN NA DE PARING DE MAN BIJ DE VOLGENDE BROEDRIJPE POP GEPLAATST WORDEN.HET IS WEL ZAAK OM DE MAN NA DE LAATSTE PARING TERUG TE PLAATSEN IN ZIJN EIGEN KOOI.DIT WORDT NET ZOLANG HERHAALD TOTDAT HET LAATSTE EITJE GELEGD IS.DE MAN MAG NU EEN AANTAL WEKEN IN ZIJN EIGEN KOOI VERBLIJVEN.EEN NADEEL IS DAT DE POPPEN NU HET VERDERE VERLOOP VAN DE BROED VOOR HUN REKENING NEMEN.

 

KOPPELSGEWIJS :

EEN ANDER METHODE IS OM PER KOPPEL TE KWEKEN.DE MANNEN BLIJVEN NU GEDURENDE HET BROEDSEIZOEN BIJ DE POPPEN ZITTEN.EEN GROOT VOORDEEL IS DAT HIJ NU OOK MEE KAN HELPEN MET VERZORGEN VAN DE JONGEN.HET BROEDEN NEEMT DE POP ECHTER WEL GEHEEL VOOR HAAR REKENING.OOK KAN DE MAN ALS EERSTE IN DE BROEDKOOI GEPLAATST WORDEN.DIT IS SOMS NOODZAKELIJK I.V.M. RUIMTEGEBREK.DIT WERKT OOK GOED.ALS DE POP BIJ DE MAN WORDT GEZET DAN WORDT OOK HET NESTJE EN WAT NESTMATERIAAL GEGEVEN.IS DE POP GOED BROEDRIJP DAN GEEFT DIT GEEN PROBLEMEN.

 

EERSTE EITJE :

 ONGEVEER EEN WEEK NADAT HET NEST GEREED IS ZAL HET EERSTE EITJE GELEGD WORDEN.IN DE DAGEN DIE VOLGEN ZAL ER ELKE DAG EEN EITJE BIJGELEGD WORDEN.MEESTAL LEGGEN KANARIES 4 à 5 EIEREN.IN ENKELE GEVALLEN OOK WEL 6 EIEREN.JE KUNT ER VOOR KIEZEN OM DE EIEREN TE RAPEN (VERVANGEN DOOR EEN KUNSTEITJE) EN DEZE AAN DE AVOND VOOR HET 5é EITJE TERUG TE LEGGEN IN HET NEST.VELEN ZEGGEN DAT DAN DE EIEREN GELIJKTIJDIG UIT ZULLEN KOMEN.ZELF RAAP IK DE EIEREN NIET.MIJN ERVARING HIERMEE IS DAT ALLE EIEREN BINNEN 24 UUR UITKOMEN EN IK GEEN PROBLEEM HEB MET VERSCHILLENDE GROOTTES.IN DE NATUUR RAPEN DE VOGELS DE EIEREN TOCH OOK NIET , EN OOK DEZE KOMEN NAGENOEG GELIJKTIJDIG UIT.

 

BROEDEN / BROEDTIJD :

DE POP GAAT VANAF HET DERDE EITJE BROEDEN.NADAT DE EIEREN 5 DAGEN ZIJN BEBROED KUN JE ER VOOR KIEZEN OM DE EITJES TE GAAN SCHOUWEN.SCHOUWEN WIL ZEGGEN DAT JE DE EITJES GAAT BEKIJKEN OM TE ZIEN OF ZE BEVRUCHT ZIJN.ALS JE AL ENIGE JAREN ERVARING HEBT KUN JE MEESTAL IN ééN OOGOPSLAG WEL ZIEN WELKE EITJES BEVRUCHT ZIJN EN WELKE NIET , ZE ZIJN DAN NAMELIJK WAT DOFFER VAN KLEUR.MAAR ALS JE ER 100% ZEKER VAN WIL ZIJN DAN GEBRUIK JE TOCH JE SCHOUWLAMPJE.ALS DE EIEREN BEVRUCHT ZIJN ZUL JE WAT BLOEDADERTJES IN HET EI ZIEN.ALS ZE TOCH DOORSCHIJNEND BLIJKEN TE ZIJN IS HET VRIJWEL ZEKER DAT ZE JAMMER GENOEG NIET BEVRUCHT ZIJN.LAAT DE POP TOCH EEN TIENTAL DAGEN BROEDEN.HAAL HET NESTJE ER DAN EEN PAAR DAGEN UIT EN GEEF VERVOLGENS WEER EEN NIEUW SCHOON NEST EN NESTMATERIAAL.DE POP ZAL SPOEDIG BEGINNEN TE BOUWEN.ZOALS GEZEGD BROED DE POP DE EITJES ALLEEN UIT EN DIT DUURT AFHANKELIJK VAN DE WEEROMSTANDIGHEDEN 13 TOT 14 DAGEN.

 

UITKOMST :

NA 14 DAGEN KOMEN DE EIEREN UIT.ALS ALLES GOED VERLOPEN IS DAN KOMEN DE JONGEN ALLEMAAL BINNEN 24 UUR UIT HET EI.ZODRA DE JONGEN OPGEDROOGD ZIJN BEGINNEN ZE TE BEDELEN OM VOER.HOEWEL ER IN VEEL LITERATUUR BEWEERD WORDT DAT DE JONGE VOGELS GEEN EIVOER MOGEN HEBBEN (DE DOOIERZAK ZOU VOLDOENDE VOEDSEL BEVATTEN VOOR DE EERSTE 24 UUR) EN HET DERHALVE NIET AAN DE OUDERS VERSTREKT MAG WORDEN , BEN IK VAN MENING DAT ER GERUST EIVOER GEGEVEN MAG WORDEN.BIJ TESTEN IS MIJ GEBLEKEN DAT DE OUDERS BIJ GEBREK AAN EIVOER DE JONGEN GEWOON ZAAD GAAN GEVEN.ALS HET EEN GOED KOPPEL IS DAN ZULLEN MAN EN POP DE JONGEN BEIDEN GAAN VOEREN.HET VOEREN GAAT NET ZOLANG DOOR ALS DAT DE JONGEN SPERREN.ER ZIJN VOGELS BIJ DIE ABSOLUUT NIET VOEREN ALS ER MENSEN IN DE BUURT ZIJN.SOMMIGE VOGELS TREKKEN ZICH ER NIETS VAN AAN.HET IS BIJZONDER AARDIG OM TE ZIEN HOE DE OUDERS DE JONGEN VOLPROPPEN MET VOER.WAT OOK VERMELDT MOET WORDEN IS DAT DE OUDERS HET NEST SCHOONHOUDEN.ZODRA EEN JONGE VOGEL ZIJN ONTLASTING KWIJT MOET IS èèN VAN DE OUDERS ER DIRECT BIJ OM HET OP TE ETEN.HET IS BELANGRIJK DAT ZE DIT DOEN , HET NEST BLIJFT SCHOON EN DE DARMFLORA VAN DE JONGE VOGEL KOMT OP GANG.

 

SPERREN JONGE VOGELS :

 BIJ HET SPERREN VAN DE JONGE VOGELS KUNNEN WE IN HET BEKJE ZIEN OF DE JONGEN LAST HEBBEN VAN LUIS.ZIJN DE BEKJES MOOI ROOD AAN DE BINNENKANT DAN IS ALLES IN ORDE.ZIJN ZE ECHTER LICHTER VAN KLEUR OF ZELFS HELEMAAL HUIDKLEURIG DAN IS INGRIJPEN NOODZAKELIJK.HET NESTJE MOET DAN BEHANDELD WORDEN TEGEN LUIS.( ZIE HOE VOOR BEHANDELING HET ARTIKEL LUISBESTRIJDING).

 

RINGEN :

NA EEN DAG OF 6 à 7 MOETEN DE JONGE VOGELS GERINGD WORDEN.DIT IS WEL EEN BEETJE AFHANKELIJK VAN HOE HARD DE JONGEN OPGROEIEN.EEN GOEDE INDICATIE IS ALS DE MEST OP HET RANDJE VAN HET NEST WORD GEDEPONEERD.KIJK UIT DAT ER NIET TE VROEG GERINGD WORDT WAND DAN IS DE KANS AANWEZIG DAT EEN IJVERIGE POP HET AANZIET VOOR MEST EN HET BUITEN HET NEST DEPONEERT.HET GEBEURT OOK WEL DAT DE POP HET RINGETJE MET HET JONG UIT HET NEST GOOIT.ZIE MEN DIT LEG HET JONG GEWOON WEER TERUG.DENK NIET ALS HIJ KOUD IS DAT HET JONG GESTORVEN IS MAAR WARM HEM EVEN IN JE HAND OP EN LEG HEM WEER TERUG IN HET NEST.NA EEN UURTJE ZAL HET JONG WEER LIGGEN TE BEDELEN.ALS ALLES VERDER GOED VERLOOPT DAN ZULLEN DE JONGEN NA ONGEVEER 3 WEKEN UITVLIEGEN.ZE ZULLEN ECHTER NOG EEN WEEK GEVOERD WORDEN.ZELF ZULLEN ZE OOK AL AAN DE VOERBAK VERSCHIJNEN OM EIVOER TOT ZICH TE NEMEN.

Ringen.jpg

 

SPENEN JONGE VOGELS :

ALS DE JONGEN 28 TOT 30 DAGEN OUD ZIJN KUNNEN ZE BIJ DE OUDERS WEGGEHAALD WORDEN.WE GEVEN DE EERSTE WEEK MEER EIVOER DAN ZAAD.JE ZULT ZIEN DE JONGEN GAANDEWEG OVER GAAN OP ZAAD.EIVOER ZULLEN ZE ALTIJD WEL ETEN MAAR ZAAD WORD DAN TOCH HUN HOOFDVOEDSEL.

 

NIEUWE RONDE :

ZOALS AL VAKER GEZEGD , OOK HIER WORDEN VAAK VERSCHILLENDE METHODES TOEGEPAST.ZELF PAS IK DE VOLGENDE WERKWIJZE TOE.ZODRA DE JONGEN 14 DAGEN OUD ZIJN GEEF IK DE POP EEN NIEUW NEST MET RUIM NESTMATERIAAL.DEZE ZAL GELIJK MET HET NIEUWE NEST GAAN BOUWEN.DE MAN ZAL ONVERSTOORBAAR DE JONGE VOGELS BLIJVEN VOEREN.OOK DE POP ZAL TUSSEN HET NEST BOUWEN DOOR MEE HELPEN MET HET VOEREN.WAAROM DEZE WIJZE ?DOOR DE JAREN HEEN HEB IK GEZIEN DAT DE POPPEN MET EEN DAG OF 14 TOT 18 DE JONGEN GAAN PLUKKEN.ALS DIT EENMAAL AAN DE GANG IS , IS HET BIJNA NIET MEER TE STOPPEN MET ALLE KWALIJKE GEVOLGEN VAN DIEN.DOOR DE POP VROEGTIJDIG VAN EEN NIEUW NEST EN RUIM VOLDOENDE NESTMATERIAAL TE VOORZIEN WORDT HET PLUKKEN VAN STAART- EN VLEUGELPENNEN VOORKOMEN.ONVOLGROEIDE PENNEN BLOEDEN VRESELIJK EN HET JONG KAN ER AAN DOOD GAAN.ALS JE NU EEN KLEIN BEETJE GELUK HEBT DAN ZIJN DE EIEREN GELEGD VOORDAT DE EERSTE RONDE UITGEVLOGEN IS.MEESTAL ZIJN ER EEN PAAR EIEREN GELEGD MAAR DE POP ZIT AL WEL TE BROEDEN.WE MOETEN NU WEL IN DE GATEN HOUDEN DAT DE JONGEN NIET IN HET NIEUWE NEST GAAN ZITTEN.DOEN ZE DIT WEL DAN BESCHADIGEN DE EIEREN MEESTAL EN WORDEN ZE VUIL , WAAROP ER GROTE KANS IS DAT DE EIEREN NIET UITKOMEN.

 

HOEVEEL RONDES BROEDEN :

NORMAAL EN IN GOEDE OMSTANDIGHEDEN EN GOEDE GEZONDHEID KAN EEN KANARIEPOP 2 TOT 3 RONDES PER JAAR GROOTBRENGEN , ZEKER ALS DE MAN ERBIJ GELATEN WORDT.BEDENK OOK DAT DE POP MAAR EEN BEPERKT AANTAL EITJES IN DE EILEIDER HEEFT ZITTEN.ZIJN DEZE OP DAN IS DE POP UITGELEGD.EEN KIP IS HIER SPECIAAL VOOR GEFOKT , EN HEEFT EEN VEEL LANGERE EILEIDER MET EITJES.

 

JEUGDRUI :

NA ENKELE WEKEN VAN ZELFSTANDIGHEID BEGINNEN DE JONGE VOGELS MET DE JEUGDRUI.OP DE VLEUGEL- EN STAARTPENNEN NA WORDEN ALLE VEREN GEWISSELD.ZIJN DE VOGELS HEEL VROEG IN HET JAAR GEBOREN DAN WIL ER NOG EEN TWEEDE RUI PLAATSVINDEN.DEZE VALT SAMEN MET DE GROTE RUI VAN DE OVERJARIGE VOGELS.GEDURENDE EEN AANTAL MAANDEN VINDT JE IN HET HOK EEN GROOT AANTAL VEREN.ZORG IN DEZE TIJD DAT ER REGELMATIG BADWATER BESCHIKBAAR IS.DE VOGELS VERLIEZEN DOOR HET BADWATER MAKKELIJKER HET OMHULSEL VAN DE NIEUWE VEER.MEER RONDES WORDT AFGERADEN AL WIL DE POP SOMS NOG WEL WEER EEN NESTJE MAKEN.WIL JE ECHTER MEERDERE JAREN MET DEZE POP BROEDEN HOU HET DAN IN DE HAND.

19:40 Gepost door EDDY F in DE KWEEK ONDERDELEN | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

TRUDO BIRD


12:56 Gepost door EDDY F in VIDEOS | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |