08-01-13

KLEURBENAMING

 

Kleurbenaming bij kanaries:

 

Kleurkanaries kunnen we verdelen in twee groepen: de melanine en de lipochroom kanaries.

 

Dit artikel probeert op een eenvoudige wijze, met een schema, een handleiding te zijn voor wat betreft de naamgeving van de zogenaamde lipochroom kanaries.

 

Eerst wordt in de naamgeving aangegeven welk kleur een kanarie bezit. Er bestaan slechts vier soorten kleur (lipochroom);

 

-Geel

 

-Rood

 

-Wit dominant

 

-Wit recessief

 

Dan wordt in de naamgeving aangegeven of er een factor die de kleur (het lipochroom) beïnvloed, in het spel is (dit hoeft dus niet zo te zijn). Er bestaat maar één factor die de kleur (het lipochroom) beïnvloed.

 

-Ivoor

 

Vervolgens wordt altijd aangegeven of de vogel intensief, schimmel of mozaïek is. We noemen dit ook wel "de verschijningsvorm". In de kleurbenaming komt deze altijd als laatste! Denk er dus aan: als we de kleur van een vogel noemen dan eindigen we altijd met aan te geven of de vogel intensief, schimmel of mozaïek is!

 

-Schimmel

 

-Intensief

 

-Mozaïek type 1

 

-Mozaïek type 2

 

De gehele 'formule' voor de kleurnamen is de volgende:

 

<lipochroomnaam>[<naam van de factor die het lipochroom beïnvloed>]<verschijningsvorm>

 

Wat tussen haakjes staat betekent dat het niet persé voor hoeft te komen; immers een vogel hoeft geen factor te bezitten die het lipochroom beïnvloed.

 

In schemavorm:

 

Lipochroom

Lipochroom factor

Verschijning

Geel

Ivoor

Intensief

Rood

 

Schimmel

Wit dominant

 

Mozaïek type 1

Wit recessief

 

Mozaïek type 2

 

Enkele voorbeelden:

 

Naam betekenis:

 

Geel intensief: Geel lipochroom; intensief.

 

Geel ivoor schimmel: Geel lipochroom, beïnvloed door de ivoor factor; schimmel.

 

Rood ivoor mozaïek type 2: Rood lipochroom, beïnvloed door de ivoor factor; mozaïek type 2.

 

Dit is de juiste opbouw van de naam en dus niet "ivoor geel" of " ivoor schimmel geel " of zo. Nee, eerst de lipochroomnaam, dan de factor die het lipochroom beïnvloed (dus ivoor) en tenslotte of de vogel intensief, schimmel of mozaïek is.

 

Kleurbenamingen van de melanine kanaries:

 

Dit artikel probeert op een eenvoudige wijze, met wat schema's, een handleiding te zijn voor wat betreft de naamgeving van melanine kanaries (vroeger gepigmenteerde kanaries genoemd). Het uitgangspunt: de "klassieke" kleuren.

 

Eerst wordt in de naamgeving aangegeven welk melanine een kanarie bezit. Er bestaan slechts vier soorten melanine;

 

-Zwart

 

-Agaat

 

-Bruin

 

-Isabel

 

Daarna wordt aangegeven welke bijkleur (dit noemen we: lipochroom) de kanarie heeft. Immers, de melanine kanaries bezitten naast hun pigment altijd een bijkleur (lipochroom). Er bestaan slechts vier kleuren lipochroom!

 

-Wit dominant

 

-Wit recessief

 

-Geel

 

-Rood

 

Vervolgens wordt altijd aangegeven of de vogel intensief of schimmel is. We noemen dit ook wel "de verschijningsvorm". In de kleurbenaming komt deze altijd als laatste! Denk er dus aan: als we de kleur van een vogel noemen dan eindigen we altijd met aan te geven of de vogel intensief of schimmel is!

 

De basis van de kleurbenaming wordt gevormd door:<melaninenaam><lipochroomnaam><verschijningsvorm>

 

In schemavorm:

 

Melanine

Lipochroom

Verschijning

Zwart

Wit recessief

Intensief

Agaat

Wit dominant

Schimmel

Bruin

Geel

 

Isabel

Rood

 

 

Enkele voorbeelden:

 

Naam betekenis:

 

Zwart wit dominant intensief: Zwart melanine met een dominant witte bijkleur; intensief.

 

Zwart wit recessief schimmel: Zwart melanine met een recessief witte bijkleur; schimmel.

 

Agaat geel intensief: Agaat melanine met een gele bijkleur; intensief.

 

Agaat geel schimmel: Agaat melanine met een gele bijkleur; schimmel.

 

Dit is de juiste opbouw van de naam en dus niet "geel zwart" of "zwart met geel" of zo. Nee, eerst de melanine naam, dan de bijkleur en tenslotte de verschijningsvorm.

 

Met voorgaande basis kunnen we al heel wat kleuren benoemen. Dit zijn de zogenaamde klassieke kleuren (dus een combinatie van melanine met bijkleur en hun verschijningsvorm).

 

Het vervolg: de "nieuwe" kleuren:

 

Het verschil tussen de klassieke kleuren en nieuwe kleuren, is dat er bij de nieuwe kleuren factoren in het spel zijn die het melanine of het lipochroom beïnvloeden. Eveneens komt mozaïek er als verschijningsvorm bij.

 

Er bestaan maar zes factoren die het melanine beïnvloeden.

 

Nogmaals: deze factoren beïnvloeden dus alleen het melanine en niet de bijkleur !

 

-Opaal

 

-Pastel

 

-Pastelgrijsvleugel

 

Topaas

 

-Eumo

 

-Onyx

 

Er bestaat maar één factor die het lipochroom beïnvloed, deze factor beïnvloed dus alleen het lipochroom en niet het melanine!

 

-Ivoor.

 

De verschijningsvorm wordt uitgebreid met:

 

-Mozaïek type 1

 

-Mozaïek type 2

 

De gehele 'formule' voor de kleurnamen is de volgende:

 

<melaninenaam>[<naam van een factor die het melanine beïnvloed >]<lipochroomnaam>[<naam van de factor die het lipochroom beïnvloed >]<verschijningsvorm>

 

Wat tussen haakjes staat betekent dat het niet persé voor hoeft te komen; immers een vogel hoeft geen factor te bezitten die het melanine beïnvloed of het lipochroom beïnvloed.

 

In schemavorm:

 

Melanine

Melanine factor

Lipochroom

Lipochroom factor

Verschijning

Zwart

Opaal

Wit rec

Ivoor

Intensief

Agaat

Pastell

Wit dom.

 

Schimmel

Bruin

Topaas

Geel

 

Mozaïek type1

Isabel

Pastelgrijsvleugel

Rood

 

Mozaïek type2

 

Eumo

     
 

Onyx

     

 

Enkele voorbeelden:

 

Naam betekenis

 

Zwart pastel wit dominant intensief: Zwart melanine, beïnvloed door de pastel factor, met een dominant witte bijkleur; intensief.

 

Zwart pastel wit recessief schimmel: Zwart melanine, beïnvloed door de pastel factor, met een recessief witte bijkleur; schimmel.

 

Agaat topaas geel schimmel: Agaat melanine, beïnvloed door de topaas factor, met een gele bijkleur; schimmel.

 

Bruin geel ivoor intensief: Bruin melanine met een gele bijkleur, beïnvloed door de ivoor factor; intensief.

 

Bruin geel ivoor mozaïek type 2: Bruin melanine, met een gele bijkleur, beïnvloed door de ivoor factor; mozaïek type 2.

 

Dit is de juiste opbouw van de naam en dus niet "zwart ivoor met geel" of "zwart geel opaal" of zo. Nee, eerst de melanine naam, dan de factor die het melanine beïnvloed (dus bijv. opaal, pastel of pastelgrijsvleugel), dan de bijkleur, dan de factor die de bijkleur beïnvloed (dus ivoor) en tenslotte of de vogel intensief, schimmel of mozaïek is. Nog wat vogels met een aantal factoren gecombineerd:

 

Naam betekenis:

 

Zwart opaal geel ivoor intensief: Zwart melanine, beïnvloed door de opaal factor, met een gele bijkleur, beïnvloed door de ivoor factor; intensief.

 

Agaat opaal rood ivoor schimmel: Agaat melanine, beïnvloed door de opaal factor, met een rode bijkleur, beïnvloed door de ivoor factor; schimmel.

 

 

 

Tenslotte: de "roodogen" .

 

We kennen twee soorten melanine kanaries met rode ogen:

 

-Phaeo

 

-Satinet

 

Alhoewel een phaeo in principe bruin melanine bezit en een satinet in principe agaat melanine bezit, gebruiken we toch de namen phaeo en satinet om het melanine aan te geven.

 

De gehele formule voor de roodogen is:

 

<melaninenaam><lipochroomnaam>[<naam van de factor die het lipochroom beïnvloed >] <verschijning>

 

Wat tussen haakjes staat betekent dat het niet persé voor hoeft te komen; immers een vogel hoeft geen factor te bezitten die het lipochroom beïnvloed.

 

Let op: roodogen kunnen geen factor bezitten die het melanine beïnvloed (zoals bijv. opaal).

 

In schemavorm:

 

Melanine

Lipochroom

Lipochroomfactor

Verschijning

Phaeo

Wit recessief

Ivoor

Intensief

Satinet

Wit dom.

 

Schimmel

 

Geel

 

Mozaïek type 1

 

Rood

 

Mozaïek type 2

 

Enkele voorbeelden:

 

Naam betekenis:

 

Phaeo wit dominant: Phaeo melanine, met een dominant witte bijkleur.

 

Phaeo geel ivoor schimmel: Phaeo melanine, met een gele bijkleur; schimmel.

 

Satinet geel schimmel: Satinet melanine, met een gele bijkleur; schimmel.

 

Satinet geel ivoor mozaïek 1: Satinet melanine, met een gele bijkleur, beïnvloed door de ivoor factor; mozaïek type 1.

 

Overzicht opbouw kleurbenamingen melanine kanaries:

 

Let op: dit overzicht geeft de opbouw van de kleurbenamingen weer.

 

Voor een overzicht van gevraagde T.T. kleuren verwijzen wij naar het maandblad van de NBvV waarin het bondsvraagprogramma is opgenomen.

 

 

 

De "klassieke" kleuren:

 

Melanine

Lipochroom

Verschijning

Zwart

Wit recessief

Intensief

Agaat

Wit dominant

Schimmel

Bruin

Geel

 

Isabel

Rood

 

 

De "nieuwe" kleuren:

 

Melanine

Melanine factor

Lipochroom

Lipochroom factor

Verschijning

Zwart

Opaal

Wit recessief

ivoor

Intensief

Agaat

Pastel

Wit dominant

 

Schimmel

Bruin

Pastelgrijsvleugel

Geel

 

Mozaïek type 1

Isabel

Topaas

Rood

 

Mozaïek type 2

 

Eumo

     
 

Onyx

     

 

De "roodogen":

 

Melanine

Lipochroom

Lipochroom factor

Verschijning

Phaeo

Wit recessief

Ivoor

Intensief

Satinet

Wit dominant

 

Schimmel

 

Geel

 

Mozaïek type 1

 

Rood

 

Mozaïek type 2

21:07 Gepost door EDDY F in KLEURBENAMING BIJ KANARIES | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

KANARIE KWEEK

 

De kweek en zijn belangrijke onderdelen ervan.

Licht. Kanaries worden broedrijp door verlenging van de daglengte. Dit kan op de natuurlijke wijze door met de natuur mee te gaan, maar we kunnen het ook beïnvloeden. Dit beïnvloeden gebeurt d.m.v. schakelklokken en (als het even kan) hoogfrequent tl verlichting. Waarom hoogfrequent? Hoogfrequent schakelt sneller per seconde (voor het menselijk oog niet waarneembaar, maar voor vogels wel). De vogels zien de schakelingen (normaal tl 50 x) van hoogfrequent (25000 x) ook niet meer. Een schakelklok gebruiken we omdat dan altijd op dezelfde tijd het licht aan en uit gaat. Let wel op dat bij het overgaan naar de zomertijd de schakelklok moet blijven staan zoals hij staat ingesteld. Verandering kan tot gevolg hebben dat de vogels in de rui kunnen vallen (menigeen heeft dit ondervonden), of dat de vogels van slag raken. De dag langer maken heeft geen invloed maar korter maken heeft direct gevolgen.

Opvoeren van licht. Hoe gaan we het licht opvoeren? Niet iedereen doet dit op dezelfde wijze. Zoals altijd verschillen de meningen hierover en heeft iedereen zijn theorie over de gevolgde methode, echter de vogels komen altijd in broedstemming. Als eerste kunnen we daglengte meteen op 15 uur zetten. We moeten nu wel gelijk bepalen hoe we de dagindeling tijdens de zomertijd willen hebben en de klok zetten zoals het dan voor ons het beste uitkomt. Als tweede kunnen we de daglengte per week met een halfuur verlengen. We moeten dit wel goed in de gaten houden. Ook moeten we zorgen dat we de natuurlijke daglichtverlenging voor blijven. Anders heeft het namelijk geen zin om met kunstlicht te werken. De ervaring van de meeste liefhebbers is dat de poppen sneller broedrijp zijn dan de mannen. Ook hier kunnen we wat aan doen. We zorgen ervoor dat de mannen 14 dagen eerder op de volle lichturen zitten dan de poppen. In de meeste gevallen zullen beide dan gelijktijdig broedrijp zijn.

Voersamenstelling. Tijdens het opvoeren van het licht gaan we ook over op een andere zaadmengeling. Tijdens de winter gebruiken we een rustmengeling en tijdens de broedperiode een kweekmengeling. Ook gaan we de vogels een paar keer per week voorzien van eivoer. Niet teveel, het moet in een paar uur op zijn.

Broedsheid. Wanneer zijn de vogels in broedstemming? Bij het opblazen van de bevedering van de pop moet het onderlichaam kaal zijn. Ook de buikbevedering is grotendeels verdwenen. Het kaal zijn is om een betere overdracht van de warmte te krijgen op de eieren. Ook beginnen ze met allerlei materiaal te slepen. Zolang ze niet een nestje gaan maken in de voerbak of iets dergelijks dan is niet erg. Doen ze dit wel, dan is het zaak om direct de vogels in de broedkooi te plaatsen. De mannen beginnen intensiever te zingen en als je meerdere mannen bij elkaar hebt zitten dan vinden er dikwijls schermutselingen plaats. Dit is op zich niet erg, op deze wijze verliezen ze iets van hun in de winter opgebouwde vetreserve. Bij het opblazen van de man moeten we een goed ontwikkelde tap zien. Wanneer we twijfelen of we te maken hebben met een man, dan is hij negen van de tien keer niet in de juiste conditie.

Koppelen. Als de vogels in de juiste broedstemming verkeren kunnen ze gekoppeld worden. Ook hier zijn weer verschillende methoden en even zo vele theorieën over het hoe en waarom. Een veel gebruikte methode is om de poppen het eerst in de broedkooi te plaatsen. Na enkele dagen gewenning geven we haar het nestje en het nestmateriaal. Is de pop goed broedrijp dan is het nest in een dag klaar. Vaak duurt dit echter enige dagen. De man wordt nu bij de pop geplaatst als de pop het nest klaar heeft. Veelal volgt hierna direct de eerste paring. De vogels kunnen elkaar echter ook niet accepteren en dan is het oorlog in de broedkooi. We kunnen dan beter de vogels gaan scheiden en een dag later het weer proberen (desnoods enkele dagen achtereen). In veel van de gevallen zal de pop de man nu wel accepteren. Blijft het echter knokken in de tent dan kan beter naar een andere partner gezocht worden.

Wisselbroed. Doet men aan wisselbroed (1 man bij meerdere poppen) dan kan na de paring de man bij de volgende broedrijpe pop geplaatst worden. Het is wel zaak om de man na de laatste paring terug te plaatsen in zijn eigen kooi. Dit wordt net zolang herhaald totdat het laatste eitje gelegd is. De man mag nu een aantal weken in zijn eigen kooi verblijven. Een nadeel is dat de poppen nu het verdere verloop van de broed voor hun rekening nemen.

Koppelsgewijs. Een ander methode is om per koppel te kweken. De mannen blijven nu gedurende het broedseizoen bij de poppen zitten. Een groot voordeel is dat hij nu ook mee kunnen helpen met verzorgen van de jongen. Het broeden neemt de pop echter wel geheel voor haar rekening. Ook kan de man als eerste in de broedkooi geplaatst worden. Dit is soms noodzakelijk i.v.m. ruimtegebrek. Dit werkt ook goed. Ondergetekende doet niet anders. Als de pop bij de man wordt gezet dan wordt ook het nestje en wat nestmateriaal gegeven. Is de pop goed broedrijp dan geeft dit geen problemen.

Eerste eitje. Ongeveer een week nadat het nest gereed is zal het eerste eitje gelegd worden. In de dagen die volgen zal er elke dag een eitje bijgelegd worden. Meestal leggen kanaries 4 a 5 eieren. In enkele gevallen ook wel 6. Je kunt er voor kiezen om de eieren te rapen (vervangen door een kunsteitje) en deze aan de avond voor het 5e eitje terug te leggen in het nest. Velen zeggen dat dan de eieren gelijktijdig uit zullen komen. Zelf raap ik de eieren niet. Dit doe ik al vele jaren. Mijn ervaring hiermee is dat alle eieren binnen 24 uur uitkomen en ik geen probleem heb met verschillende groottes. In de natuur rapen de vogels de eieren toch ook niet, en ook deze komen nagenoeg gelijktijdig uit.

Broeden/broedtijd. De pop gaat vanaf het derde eitje broeden. Nadat de eieren 5 dagen zijn bebroed kun je er voor kiezen om de eitjes te gaan schouwen. Schouwen wil zeggen dat je de eitjes gaat bekijken om te zien of ze bevrucht zijn. Als je al enige jaren ervaring hebt kun je meestal in één oogopslag wel zien welke eitjes bevrucht zijn en welke niet, ze zijn dan namelijk wat doffer van kleur. Maar als je er 100% zeker van wil zijn dan gebruik je toch je schouwlampje. Als de eieren bevrucht zijn zul je wat bloedadertjes in het ei zien. Als ze toch doorschijnend blijken te zijn is het vrijwel zeker dat ze jammer genoeg niet bevrucht zijn. Laat de pop toch een tiental dagen broeden. Haal het nestje er dan een paar dagen uit en geef vervolgens weer een nieuw schoon nest en nestmateriaal. De pop zal spoedig beginnen te bouwen. Zoals gezegd broed de pop de eitjes alleen uit en dit duurt afhankelijk van de weersomstandigheden 13 tot 14 dagen.

Uitkomst. Na veertien dagen komen de eieren uit. Als alles goed verlopen is dan komen de jongen allemaal binnen 24 uur uit het ei. Zodra de jongen opgedroogd zijn beginnen ze te bedelen om voer. Hoewel er in veel literatuur beweerd word dat de jonge vogels geen eivoer mogen hebben (de dooierzak zou voldoende voedsel bevatten voor de eerste 24 uur) en het derhalve niet aan de ouders verstrekt mag worden, ben ik van mening dat er gerust eivoer gegeven mag worden. Bij testen is mij gebleken dat de ouders bij gebrek aan eivoer de jongen gewoon zaad gaan geven. Als het een goed koppel is dan zullen man en pop de jongen beiden gaan voeren. Het voeren gat net zolang door als dat de jongen sperren. Er zijn vogels bij die absoluut niet voeren als er mensen in de buurt zijn. Sommige vogels trekken zich niets van aan. Het is bijzonder aardig om te zien hoe de ouders de jongen volproppen met voer. Wat ook vermeldt moet worden is dat de ouders het nest schoonhouden. Zodra een jonge vogel zijn ontlasting kwijt moet is een van de ouders er direct bij om het op te eten. Het is belangrijk dat ze dit doen, het nest blijft schoon en de darmflora van de jonge vogel komt op gang.

Sperren jonge vogels. Bij het sperren van de jonge vogels kunnen we in het bekje zien of de jongen last hebben van luis. Zijn de bekjes mooi rood aan de binnenkant dan is alles in orde. Zijn ze echter lichter van kleur of zelfs helemaal huidkleurig dan is ingrijpen noodzakelijk. Het nestje moet dan behandeld worden tegen luis. Zie hoe voor behandeling het artikel luisbestrijding.

Ringen. Na een dag of zes a zeven moeten de jonge vogels geringd worden. Dit is wel een beetje afhankelijk van hoe hard de jongen opgroeien. Een goede indicatie is als de mest op het randje van het nest word gedeponeerd. Kijk uit dat er niet te vroeg geringd word want dan is de kans aanwezig dat een ijverige pop het aanziet voor mest en het buiten het nest deponeert. Het gebeurt ook wel dat de pop het ringetje met het jong uit het nest gooit. Zie men dit leg het jong gewoon weer terug. Denk niet als hij koud is dat het jong gestorven is maar warm hem even in je hand op en leg hem weer terug in het nest. Na een uurtje zal het jong weer liggen te bedelen. Als alles verder goed verloopt dan zullen de jongen na ongeveer 3 weken uitvliegen. Ze zullen echter nog een week gevoerd worden. Zelf zullen ze ook al aan de voerbak verschijnen om eivoer tot zich te nemen.

Spenen jonge vogels. Als de jongen 28 tot 30 dagen oud zijn kunnen ze bij de ouders weggehaald worden. We geven de eerste week meer eivoer dan zaad. Je zult zien de jongen gaandeweg over gaan op zaad. Eivoer zullen ze altijd wel eten maar zaad word dan toch hun hoofdvoedsel.

Nieuwe ronde. Zoals al vaker gezegd, ook hier worden vaak verschillende methodes toegepast. Zelf pas ik de volgende werkwijze toe. Zodra de jongen veertien dagen oud geef ik de pop een nieuw nest met ruim nestmateriaal. Deze zal gelijk met het nieuwe nest gaan bouwen. De man zal onverstoorbaar de jonge vogels blijven voeren. Ook de pop zal tussen het nest bouwen door mee helpen met het voeren. Waarom deze wijze? Door de jaren heen heb ik gezien dat de poppen met een dag of veertien to achttien de jongen gaan plukken. Als dit eenmaal aan de gang is, is het bijna niet meer te stoppen met alle kwalijke gevolgen van dien. Door de pop vroegtijdig van een nieuw nest en ruim voldoende nestmateriaal te voorzien word het plukken van staart- en vleugelpennen voorkomen. Onvolgroeide pennen bloeden vreselijk en het jong kan er aan dood gaan. Als je nu een klein beetje geluk hebt dan zijn de eieren gelegd voordat de eerste ronde uitgevlogen is. Meestal zijn er een paar eieren gelegd maar de pop zit al wel te broeden. We moeten nu wel in de gaten houden dat de jongen niet in het nieuwe nest gaan zitten. Doen ze dit wel dan beschadigen de eieren meestal en worden ze vuil, waarop er grote kans is dat de eieren niet uitkomen.

Hoeveel rondes broeden. Normaal en in goede omstandigheden en goede gezondheid kan een kanariepop twee tot drie rondes per jaar grootbrengen., zeker als de man erbij gelaten word. Meer rondes word afgeraden al wil de pop soms nog wel weer een nestje maken. Wil je echter meerdere jaren met deze pop broeden hou het dan in de hand. Bedenk ook dat de pop maar een beperkt aantal eitjes in de eileider heeft zitten. Zijn deze op dan is de pop uitgelegd. Een kip is hier speciaal voor gefokt!, en heeft een veel langere eileider met eitjes.

Aanwezigheid van luis. Zie voor de bestrijding van luis het artikel luisbestrijding. Dit artikel behandeld de in de nesten met jonge vogels.

Jeugdrui. Na enkele weken van zelfstandigheid beginnen de jonge vogels met de jeugdrui. Op de vleugel- en staartpennen na worden alle veren gewisseld. Zijn de vogels heel vroeg in het jaar geboren dan wil er nog een tweede rui plaatsvinden. Deze valt samen met de grote rui van de overjarige vogels. Gedurende een aantal maanden vindt je in het hok een groot aantal veren. Zorg in deze tijd dat er regelmatig badwater beschikbaar is. De vogels verliezen door het badwater makkelijker het omhulsel van de nieuwe veer.

 

 

 
 

Luisbestrijding

Hoe ik erin geslaagd ben om geen luis in de nesten te hebben dit jaar.

 

Ieder jaar komt weer hetzelfde probleem bovendrijven. Gaandeweg het broedseizoen steekt de bloedluis weer de kop op. Allerlei middelen zijn er in de loop der jaren uitgeprobeerd maar niets bleek afdoende om de bloedluis weg te doen blijven. De afgelopen jaren wel de naden van mijn broedkooien gepoederd met Home Shield. Hier is absoluut geen bloedluis meer in te ontdekken. Begin dit jaar de kweekvogels preventief behandelt met Parasita. Ik dacht eraf te zijn, totdat de eerste nesten uitkwamen. In een paar nesten waren de bekjes van de vogels niet zo rood als normaal. Deze nesten met Parasita behandelt maar het zat mij niet echt lekker. Parasita is nogal een sterke bestrijding tegen luis voor de jonge vogels. In de behandelde nesten zijn dus enkele vogels doodgegaan, was het niet van de luis dan zeker aan de bestrijding ervan. Hoe nu verder. Zelf nieuwe nesten maken dat was de oplossing dacht ik, maar hoe? De touwnestjes waren niet onbeperkt meer voorradig maar ik had wel eens gehoord dat liefhebbers koffiefilters in hun nesten deden. Dit maar eens uitproberen. Een koffiefilter in het nestkorfje gedaan en over de rand gevouwen. Gewoon nestmateriaal erin doen zou niet veel effect sorteren dus maar wat anders proberen. Chemische middelen zijn niet goed voor de jonge vogels, en Home Shield onder de nesten heeft volgens mij ook niet veel effect de luizen zullen dit ontwijken. Het hele nest moet van Home Shield voorzien zijn dus heb ik nestmateriaal in een grote plastic zak gedaan en daar Home Shield in gespoten.

De plastic zak goed schudden en zie het witte nestmateriaal is rood geworden. Van dit behandelde materiaal een nestje gemaakt en daar de jonge vogels weer in gelegd. Na enkele dagen waren de bekjes weer rood zoals het hoorde. Deze behandeling doe ik nu voor ieder nest. Ik laat de pop zelf een nest bouwen en daar de eieren in leggen en uitbroeden, maar zodra de jongen geboren zijn leg ik ze over in een nieuw nest. Ik doe dit niet eerder omdat ik dan bang ben dat de eieren afgesloten worden door Home Shield. Er is dit jaar na toepassing van bovenstaande procedure geen enkele jonge vogel meer dood gegaan. De jongen zelf hebben hier absoluut geen last van. Een bijkomend voordeel bij het gebruik van koffiefilters is, dat de nestbakjes niet vuil meer worden. Bij grote nesten is het verstandig om tussendoor het nest nog een keer te verschonen. De pootjes van de oude vogels worden erg vuil als de uitwerpselen op de rand van het nest gedeponeerd worden.

11:28 Gepost door EDDY F in DE KWEEK KANARIES | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

HERKENNEN GESLACHT

 

Herkennen geslacht

Voor vele Kanarie kwekers is dit vrij goed te herkenen ,meestal geeft de kleur en of de vererving al het resultaat aan ,of het nu een man of pop is .Maar ook deze kanarie kwekers zitten er wel eens langs ,ik zelf moet ook bekennen dat het wel eens mis loopt bij het vaststelen van het geslacht.Meestal is dit de periode na de rui ,en de daarop volgende dat de vogels moeilik te herkennen zijn .Geleidelijk aan komt het geslacht toch naar voren .Een van de makkelijkste is nog altijd het fluiten van de vogel ,maar ook hier is een kleine kans dat het ook hier mis gaat ,want ook een pop kan wel eens wat zitten pruttelen(Fluiten).Ik wil je met dit kort artikel wat zaken aan halen die misschien voor vele onder ons het toch gemakkelijker maken om het geslacht vast te stellen.

Vogels houden na de kweek :

Zoals er meerder malengeschreven is het altijd beter ,als je de ruimte er oor hebt om de jonge en de oudere vogels te scheiden van elkaar ,de reden is vechtpartijen maar ook het verenpikken komt dan zeker minder voor.De oude (re) mannen worden bij de meeste kwekers voorzin van een extra knijpringetje zodat dit nooit een probleem hoeft te zijn om in het voorjaar je oudere man weer te herkennen .De overjarige popjes worden uiteraard niet voorzien van een Knijpring .en worden ook het beste gescheiden van de oudere mannen gehouden in BV de volière. De jonge vogels worden in een aparte volière en of ruimte gehouden ,zodat men hier een goed overzicht op houdt .

Herkenen man of pop door de kleur :

Bij een vrij groot aantal soorten kanarie vogels ,(en uiteraard ook in het wild ) kan men het geslacht vast stellen aan de kleur uiting ,bij vele vogels zal het geen probleem zijn bij andere zal toch de nodige kennis aanwezig moeten zijn om het geslacht te kunnen vast te stellen . De standaard eisen kunnen dikwijls al een goede indicatie geven als je twijfelt.Ik wil er een aantal opnoemen ,maar allemaal dat is wel wat te vee gevraagd ,maar een goede indicatie kan ik zeker geven deze zijn OA :

Herkenbaar aan de kleur of tekening.

  • Alle Mozaïeken zijn goed te kennen Type 1 POP Type 11 Man.
  • Bij de Pheao kanaries duidelijk verschil in tekening Man en of POP.
  • Bij de Bruine kanaries verschil in kleur .
  • Bij de Agaten licht verschil in kleur op het rugdek ,pop iets meer bruin op rug.
  • Bij de Passtellen ook een verschil van kleur waarneembaar.
  • Bij de Vogels in de zwart reeks hebben meestal de popjes iets meer bruin op rugdek.
  • Bij de Opalen zal meestal ook het popje iets meer bruin op het rugdek laten zien.
  • Bij de Geel vetstof zal het popje meestal een lichte nekschimmel laten zien.
  • Bij de Rood intensief zal ook het popje een lichte nekschimmel laten zien.
  • Bij de Roodschimmel zal de pop een te veel aan nekschimmel laten zien.

Een ervaren kweker ,en of keurmeester kan deze lijst nog een heel stuk aanvullen ,kennis en ervaring spelen hier een grote rol in .Maar je ook verdiepen in de standaard eisen van en kanarie kan je hier een heel stuk in helpen .

Enkele anderen herkennings punten zijn :

Deze zijn er nog wel maar een heel stuk minder ,zoals al eerder vermeld is het fluiten een goede herkenning . Maar ook een opvallende vast stelling is ook de houding van de MAN . deze is over het algemeen meer fier gericht ,hoog staand op de pootjes zich flink oprichten , ook is het geheel dan iets slanker in uitzicht als de POP .En ook zal hij zijn plaats goed blijven verdedigen .De pop is meestal iets meer gedrongen ,en zal minder fier op haar pootjes staan ,tevens zal de pop sjilpen ,en of een lokroep (antwoorden) geven op het fluiten van een man. En zoals hierboven al vermeld kan de kleur dikwijls al een goede indicatie zijn.Bij vele kwekers die aan selectieve kweek doen met een goed kweekboek ,kan men bij veel vogel soorten al in het nest zeggen als het mannen of popjes zullen worden .Maar dit vraagt al wat meer kennis in de erfelijkheid ,maar het is dan wel dikwijls direct vast te stellen of het nu een man of pop is.

De geslacht herkenning van de man.

Deze herkenning is erg goed te kennen tegen dat deze in geslacht conditie komt ,ofwel is gebracht door kunstmatige verlichting en temperatuur. Uiteraard moet de leeftijd van de vogel omstreeks negen maanden zijn.Een man heeft als men deze opblaast tegen de stuitbevedering aan ,dus de vogel in je hand met het kopje van je af ,als je nu blaast tegen de stuit bevedering in dan zie je ongeveer een opstaand Tapje van ongeveer 5 m/m lang staan ,iet schuin naar achteren toe met daar op en om wat stuitveertjes.Als je het zelfde doet met een man die goed in geslacht conditie is dan zie je als je hem opblaast weer die Tap van 5 m/m maar dan goed recht opstaand , met een iets bredere schuine uitloop naar het vogellichaam toe. Tevens is het onderlichaam achter de Tap van de vogel licht ingevallen , dit zijn duidelijk de herkenningen als de man goed in geslacht conditie is.Het zal verder duidelijk zijn dat zo,n vogel erg fier is ,agressief ,en ook erg fel zal fluiten.

De geslacht herkenning van de pop .

Deze herkenning is zeker als de vogel niet in broed conditie is moeilijker vast te stellen ,buiten de herkenning punten van de kleur en of schimmel sporen . en de vogel moet ook minstens de leeftijd hebben van ongeveer negen maan den.Een pop die nog niet in broed conditie is ,blaas je weer op zoals hier boven beschreven hier zie ja dan ook een licht verdikking ( geen Tap ) maar een iets bredere opstaande verdikking van het onderlichaam (Cloaca) het geheel met licht dons overdekt.Een pop die nu in broedconditie is of komt laat het volgende zien ,de lichte verdikking vloeit volledig weg ,en het uitende van de Stuit (cloaca) neemt de vorm aan van het stompe gedeelte van een ei aan. Tevens is het onderlichaam zo goed als kaal ,dit noemt men de broedvlek zodat de pop zijn lichaams warmte nog beter kan overdragen aan de eieren. Zie bijgaande foto Broedrijpe pop.

Als laatste informatie :

Het zal zeker voorkomen dat als men tijdens het aankopen , of bij het koppelen van de vogels nog twijfel heeft ,kan men bij aankoop de ouderdom opvragen ,en de beslissing laten vallen als het mogelijk is op de kleur ,maar het kan mis gaan .Als men tijdens het koppelen twijfelt , dan is er een zak duidelijk het heeft nog geen zin deze vogels in de broedkooi te plaatsen want zij zijn nog lang niet in broedconditie ,de kans is groot dat je ofwel met legnood ,en of onbevruchte eieren komt te zitten. Een belangrijke zaak is ook ,er wordt wel ooit verteld dat men de stuit bevedering bij zowel de man als de pop moet weghalen ,nou ik zou je willen adviseren dit niet te doen .Deze dienen bij de man als pop als geleiders voor een goede bevruchting van de man / pop.

11:10 Gepost door EDDY F in GESLACHT HERKENING | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |