08-01-13

KLEURBENAMING

 

Kleurbenaming bij kanaries:

 

Kleurkanaries kunnen we verdelen in twee groepen: de melanine en de lipochroom kanaries.

 

Dit artikel probeert op een eenvoudige wijze, met een schema, een handleiding te zijn voor wat betreft de naamgeving van de zogenaamde lipochroom kanaries.

 

Eerst wordt in de naamgeving aangegeven welk kleur een kanarie bezit. Er bestaan slechts vier soorten kleur (lipochroom);

 

-Geel

 

-Rood

 

-Wit dominant

 

-Wit recessief

 

Dan wordt in de naamgeving aangegeven of er een factor die de kleur (het lipochroom) beïnvloed, in het spel is (dit hoeft dus niet zo te zijn). Er bestaat maar één factor die de kleur (het lipochroom) beïnvloed.

 

-Ivoor

 

Vervolgens wordt altijd aangegeven of de vogel intensief, schimmel of mozaïek is. We noemen dit ook wel "de verschijningsvorm". In de kleurbenaming komt deze altijd als laatste! Denk er dus aan: als we de kleur van een vogel noemen dan eindigen we altijd met aan te geven of de vogel intensief, schimmel of mozaïek is!

 

-Schimmel

 

-Intensief

 

-Mozaïek type 1

 

-Mozaïek type 2

 

De gehele 'formule' voor de kleurnamen is de volgende:

 

<lipochroomnaam>[<naam van de factor die het lipochroom beïnvloed>]<verschijningsvorm>

 

Wat tussen haakjes staat betekent dat het niet persé voor hoeft te komen; immers een vogel hoeft geen factor te bezitten die het lipochroom beïnvloed.

 

In schemavorm:

 

Lipochroom

Lipochroom factor

Verschijning

Geel

Ivoor

Intensief

Rood

 

Schimmel

Wit dominant

 

Mozaïek type 1

Wit recessief

 

Mozaïek type 2

 

Enkele voorbeelden:

 

Naam betekenis:

 

Geel intensief: Geel lipochroom; intensief.

 

Geel ivoor schimmel: Geel lipochroom, beïnvloed door de ivoor factor; schimmel.

 

Rood ivoor mozaïek type 2: Rood lipochroom, beïnvloed door de ivoor factor; mozaïek type 2.

 

Dit is de juiste opbouw van de naam en dus niet "ivoor geel" of " ivoor schimmel geel " of zo. Nee, eerst de lipochroomnaam, dan de factor die het lipochroom beïnvloed (dus ivoor) en tenslotte of de vogel intensief, schimmel of mozaïek is.

 

Kleurbenamingen van de melanine kanaries:

 

Dit artikel probeert op een eenvoudige wijze, met wat schema's, een handleiding te zijn voor wat betreft de naamgeving van melanine kanaries (vroeger gepigmenteerde kanaries genoemd). Het uitgangspunt: de "klassieke" kleuren.

 

Eerst wordt in de naamgeving aangegeven welk melanine een kanarie bezit. Er bestaan slechts vier soorten melanine;

 

-Zwart

 

-Agaat

 

-Bruin

 

-Isabel

 

Daarna wordt aangegeven welke bijkleur (dit noemen we: lipochroom) de kanarie heeft. Immers, de melanine kanaries bezitten naast hun pigment altijd een bijkleur (lipochroom). Er bestaan slechts vier kleuren lipochroom!

 

-Wit dominant

 

-Wit recessief

 

-Geel

 

-Rood

 

Vervolgens wordt altijd aangegeven of de vogel intensief of schimmel is. We noemen dit ook wel "de verschijningsvorm". In de kleurbenaming komt deze altijd als laatste! Denk er dus aan: als we de kleur van een vogel noemen dan eindigen we altijd met aan te geven of de vogel intensief of schimmel is!

 

De basis van de kleurbenaming wordt gevormd door:<melaninenaam><lipochroomnaam><verschijningsvorm>

 

In schemavorm:

 

Melanine

Lipochroom

Verschijning

Zwart

Wit recessief

Intensief

Agaat

Wit dominant

Schimmel

Bruin

Geel

 

Isabel

Rood

 

 

Enkele voorbeelden:

 

Naam betekenis:

 

Zwart wit dominant intensief: Zwart melanine met een dominant witte bijkleur; intensief.

 

Zwart wit recessief schimmel: Zwart melanine met een recessief witte bijkleur; schimmel.

 

Agaat geel intensief: Agaat melanine met een gele bijkleur; intensief.

 

Agaat geel schimmel: Agaat melanine met een gele bijkleur; schimmel.

 

Dit is de juiste opbouw van de naam en dus niet "geel zwart" of "zwart met geel" of zo. Nee, eerst de melanine naam, dan de bijkleur en tenslotte de verschijningsvorm.

 

Met voorgaande basis kunnen we al heel wat kleuren benoemen. Dit zijn de zogenaamde klassieke kleuren (dus een combinatie van melanine met bijkleur en hun verschijningsvorm).

 

Het vervolg: de "nieuwe" kleuren:

 

Het verschil tussen de klassieke kleuren en nieuwe kleuren, is dat er bij de nieuwe kleuren factoren in het spel zijn die het melanine of het lipochroom beïnvloeden. Eveneens komt mozaïek er als verschijningsvorm bij.

 

Er bestaan maar zes factoren die het melanine beïnvloeden.

 

Nogmaals: deze factoren beïnvloeden dus alleen het melanine en niet de bijkleur !

 

-Opaal

 

-Pastel

 

-Pastelgrijsvleugel

 

Topaas

 

-Eumo

 

-Onyx

 

Er bestaat maar één factor die het lipochroom beïnvloed, deze factor beïnvloed dus alleen het lipochroom en niet het melanine!

 

-Ivoor.

 

De verschijningsvorm wordt uitgebreid met:

 

-Mozaïek type 1

 

-Mozaïek type 2

 

De gehele 'formule' voor de kleurnamen is de volgende:

 

<melaninenaam>[<naam van een factor die het melanine beïnvloed >]<lipochroomnaam>[<naam van de factor die het lipochroom beïnvloed >]<verschijningsvorm>

 

Wat tussen haakjes staat betekent dat het niet persé voor hoeft te komen; immers een vogel hoeft geen factor te bezitten die het melanine beïnvloed of het lipochroom beïnvloed.

 

In schemavorm:

 

Melanine

Melanine factor

Lipochroom

Lipochroom factor

Verschijning

Zwart

Opaal

Wit rec

Ivoor

Intensief

Agaat

Pastell

Wit dom.

 

Schimmel

Bruin

Topaas

Geel

 

Mozaïek type1

Isabel

Pastelgrijsvleugel

Rood

 

Mozaïek type2

 

Eumo

     
 

Onyx

     

 

Enkele voorbeelden:

 

Naam betekenis

 

Zwart pastel wit dominant intensief: Zwart melanine, beïnvloed door de pastel factor, met een dominant witte bijkleur; intensief.

 

Zwart pastel wit recessief schimmel: Zwart melanine, beïnvloed door de pastel factor, met een recessief witte bijkleur; schimmel.

 

Agaat topaas geel schimmel: Agaat melanine, beïnvloed door de topaas factor, met een gele bijkleur; schimmel.

 

Bruin geel ivoor intensief: Bruin melanine met een gele bijkleur, beïnvloed door de ivoor factor; intensief.

 

Bruin geel ivoor mozaïek type 2: Bruin melanine, met een gele bijkleur, beïnvloed door de ivoor factor; mozaïek type 2.

 

Dit is de juiste opbouw van de naam en dus niet "zwart ivoor met geel" of "zwart geel opaal" of zo. Nee, eerst de melanine naam, dan de factor die het melanine beïnvloed (dus bijv. opaal, pastel of pastelgrijsvleugel), dan de bijkleur, dan de factor die de bijkleur beïnvloed (dus ivoor) en tenslotte of de vogel intensief, schimmel of mozaïek is. Nog wat vogels met een aantal factoren gecombineerd:

 

Naam betekenis:

 

Zwart opaal geel ivoor intensief: Zwart melanine, beïnvloed door de opaal factor, met een gele bijkleur, beïnvloed door de ivoor factor; intensief.

 

Agaat opaal rood ivoor schimmel: Agaat melanine, beïnvloed door de opaal factor, met een rode bijkleur, beïnvloed door de ivoor factor; schimmel.

 

 

 

Tenslotte: de "roodogen" .

 

We kennen twee soorten melanine kanaries met rode ogen:

 

-Phaeo

 

-Satinet

 

Alhoewel een phaeo in principe bruin melanine bezit en een satinet in principe agaat melanine bezit, gebruiken we toch de namen phaeo en satinet om het melanine aan te geven.

 

De gehele formule voor de roodogen is:

 

<melaninenaam><lipochroomnaam>[<naam van de factor die het lipochroom beïnvloed >] <verschijning>

 

Wat tussen haakjes staat betekent dat het niet persé voor hoeft te komen; immers een vogel hoeft geen factor te bezitten die het lipochroom beïnvloed.

 

Let op: roodogen kunnen geen factor bezitten die het melanine beïnvloed (zoals bijv. opaal).

 

In schemavorm:

 

Melanine

Lipochroom

Lipochroomfactor

Verschijning

Phaeo

Wit recessief

Ivoor

Intensief

Satinet

Wit dom.

 

Schimmel

 

Geel

 

Mozaïek type 1

 

Rood

 

Mozaïek type 2

 

Enkele voorbeelden:

 

Naam betekenis:

 

Phaeo wit dominant: Phaeo melanine, met een dominant witte bijkleur.

 

Phaeo geel ivoor schimmel: Phaeo melanine, met een gele bijkleur; schimmel.

 

Satinet geel schimmel: Satinet melanine, met een gele bijkleur; schimmel.

 

Satinet geel ivoor mozaïek 1: Satinet melanine, met een gele bijkleur, beïnvloed door de ivoor factor; mozaïek type 1.

 

Overzicht opbouw kleurbenamingen melanine kanaries:

 

Let op: dit overzicht geeft de opbouw van de kleurbenamingen weer.

 

Voor een overzicht van gevraagde T.T. kleuren verwijzen wij naar het maandblad van de NBvV waarin het bondsvraagprogramma is opgenomen.

 

 

 

De "klassieke" kleuren:

 

Melanine

Lipochroom

Verschijning

Zwart

Wit recessief

Intensief

Agaat

Wit dominant

Schimmel

Bruin

Geel

 

Isabel

Rood

 

 

De "nieuwe" kleuren:

 

Melanine

Melanine factor

Lipochroom

Lipochroom factor

Verschijning

Zwart

Opaal

Wit recessief

ivoor

Intensief

Agaat

Pastel

Wit dominant

 

Schimmel

Bruin

Pastelgrijsvleugel

Geel

 

Mozaïek type 1

Isabel

Topaas

Rood

 

Mozaïek type 2

 

Eumo

     
 

Onyx

     

 

De "roodogen":

 

Melanine

Lipochroom

Lipochroom factor

Verschijning

Phaeo

Wit recessief

Ivoor

Intensief

Satinet

Wit dominant

 

Schimmel

 

Geel

 

Mozaïek type 1

 

Rood

 

Mozaïek type 2

21:07 Gepost door EDDY F in KLEURBENAMING BIJ KANARIES | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |